Logo

Middelalderkoret Aventura

Baggrund

I forbindelse med en koncertturné på i sommeren 2000, optrådte Aventura i dragter modelleret efter middelalderligt forbillede på Bornholms Middelaldercenter. Her stiftede vi bekendtskab med middelaldermusik. Det var den første spæde start til korets omfattende interesse i denne periode - en interesse der er med til at gøre Aventura til noget for sig: Middelaldergruppe og Kammerkor i et.

Munke i procession

Musikken

Hvor de fleste kender lyden af den enstemmige gregorianske sang, er størstedelen af den flerstemmige musik mindre kendt og kan i første omgang forekomme eksotisk og fremmedartet. Den har flere fællestræk med dele af det 20. århundredes kompositionsmusik f.eks. de ubehandlede dissonanser. Flere nutidige komponister har da også ladet sig inspirere af middelalderen.

Musikken strækker sig fra anonyme enstemmige og enkle tostemmige, til mere kunstfærdige tre- og firestemmige satser, fra det roligt langstrakte til det dansante og rytmisk spændstige. Af komponister kan nævnes Perotin, Leonius og Machaut. Musikken stammer fra hele middelalderen og forskellige steder i Europa.

Aventuras repertoire er hovedsagelig religiøs musik, både musik, der blev brugt i kirkelig sammenhæng, og andre satser med alment religiøs indhold. Religion var så meget en del af dagligdagen i 1300-tallet, at meget almindelig musik også handler om diverse helgener; tit er der et vers med religiøs indhold og to om mere dagligdags emner. Men beslutningen om at optræde som Klosterkor hænger sammen med, at det er mere troværdigt at en så stor gruppe sangere stammer fra et kloster, end nogen anden situation. Hvor vi synger decideret verdslig musik. eller i verdslige dragter, optræder vi hellere i små grupper af 3-4 personer.

Nogle af satserne ledsages af sinfonia og/eller tromme. Førstnævnte er en tidlig form for drejelire, med en melodistreng og to droner og er genskabt efter et billede fra 1300-tallet.